Akce v kostele

Akce v kostele

Výstava obrázů Jiřího Kutry s duchovní tématikou

kutra_vystava
Zveme Vás tímto na výstavu obrazů malíře Jiřího Kutry na duchovní motivy, která bud veřejnosti přístupná v kostele Božího Spasitele v Podbořanech, ulice Husova 37 a to každou dubnovou neděli od 9-12h a od 14-16.30h.

Fotografie některých obrazů naleznete ZDE.

Akci zorganizoval za finanční podpory města Podbořany místní spolek OKAP ve spolupráci s naší církví.

Pozvánka do kostela Božího Spasitele na Velký pátek 2016

velikonoceVážení přátelé, rádi bychom Vás jménem Husova sboru a jménem dobročinného spolku OKAP pozvali na připomínku Velikonoc, která se bude konat na Velký pátek 25.3. v kostele Božího Spasitele v Podbořanech.

Akce začne ve 13 hodin, kdy bude na zahradě nafukovací skluzavka pro děti a kdy také rozděláme ohniště k opékání buřtů a posezení. Skluzavku pro děti z Podbořan dodá Církev československá husitská - lounský vikariát, kterému tímto děkujeme.

V 16 hodin Vás zveme na vernisáž obrazů akademického malíře Jana Kutry. Kromě krásných maleb, jež budou v kostele k vidění i během dubna (o nedělích), bude akci doprovázet Josef Bašta (možná i s dalším doprovodem) a snad bude i něco dobrého k zakousnutí. Malíř Jan Kutra bude na vernisáži přítomen!

V 17 hodin pak začne bohoslužba s hudebním doprovodem a se slavnostním zapálením paškálu na znamení pokání. Letáčky na akci naleznete v příloze.
Všichni lidé dobré vůle jsou srdečně zváni.

Pozvánka na předvánoční bohoslužbu

betlemske_svetlo
Husův sbor Církve československé husitské
Kostel Božího Spasitele
dříve evangelický kostel, Husova 37, 441 01 Podbořany

OZNAMUJE, ŽE

Předvánoční bohoslužba se zde koná ve středu 23. prosince od 17h.

za hudebního doprovodu liturgii slouží
bratr kazatel Ivo Kraus
během bohoslužby zazní pěvecké vystoupení Evy Šídové

Zároveň dáváme na vědomí, že ve čtvrtek
24. prosince od 14-16 hodin bude v kostele hořet Betlémské světlo, které si zde můžete zapálit a přinést k sobě domů na znamení pokoje.

www.husiti-podborany.hys.cz

upload: 

Vzpomínková bohoslužba za všechny drahé zesnulé

O posledních věcech
kostel
Nedávno jsme přemýšlel o tom jak co nejcitlivěji a přitom pravdivě pronést vzpomínkovou promluvu. Napadlo mě zdůraznit nejen přirozenost zármutku, ale i naději věčného života v nebeském království. Jenomže se zdá, že pro mnohé představuje poslední rozloučení hlavně jen žal, neboť mnozí již ani ve vzkříšení nedoufají, ba co víc, možná ho vůbec nechtějí.

A vskutku, třeba si někteří říkají, že až jednou nastane fyzický konec a buňky se rozloží, nebude už nic, nářek ani bol, trápení či strasti, bolest, křivda, nenávist. Nebude už nic, protože nebudeme. To je krásná představa – nebýt! Když někdo není, může mu to být přece úplně jedno, co nastane po smrti, není-liž pravda.

A proč tedy ty vzpomínky na zesnulé často konáme v mnoha křesťanských kostelích? Jsme jen nositeli kultury? Dáváme tím najevo, že si vážíme svých předků? Nebo je to jen způsob jakým říkáme, že jsme své drahé zesnulé měli rádi?

Dnešní společnost podle mého názoru už snad ani nevzpomíná. Nicota, toť má být definitivní cíl bytí? To bych neřekl. My křesťané máme naštěstí svůj cíl znám a tím je nebeské království a život nepomíjející. Ó kéž nás k němu dovede Kristus. Amen.

Ivo Kraus

P.S.: Vzpomínková bohoslužba za všechny naše drahé zesnulé se koná v kostele Božího Spasitele v Podbořanech v pátek 30. října od 16,30 hodin. Více zde: http://husiti-podborany.hys.cz/

Stránky

Subscribe to RSS - Akce v kostele