Spolupracujeme

Aktivity v kostele (výstavy, koncerty) plánuje
Občanské sdružení OKAP Podbořany
NÁHRADNÍ RODINY ÚSTECKÉHO KRAJE, o.p.s. www.nruk.cz
Mateřské centrum Chůvička Podbořany: http://1ceskaspolecnost.cz/
ZŠ TGM Husova Podbořany http://www.zstgm-podborany.cz/
Gymnásium Podbořany http://www.gsospodborany.cz/
Občanské sdružení mladých Podbořany, p.Švarc
Evangelický sbor Podbořany https://www.evangnet.cz/cce/sbor/154-podborany
Klub českých turistů Podbořany (výstavky), pí. Hotková
Spolek Kevin, pí. Farkasová
ZUŠ Podbořany
DDM Podbořany

Poděkování sponzorům

Děkuje tímto organizaci Pedagogicko-psychologické poradenství, Chomutov, Louny, Žatec za poskytnutí finančního příspěvku na mzdy pracovníků údržby kostela. Díky tomuto daru bylo možné zpřístupnit památku veřejnosti a to každou neděli od 9-16 hodin od 1.12. 2013 do 30.6. 2014. Příspěvek byl poskytnut v rámci projektu Rozhodnutí - Energie - Práce II. (CZ.1.04/3.3.05/75.00137). Tento projekt je realizován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

DOTACE:

Městský úřad Podbořany
příspěvek na opravu okapů (2014), příspěvek na čištění okapů a odvoz biodpadu (2015), příspěvek na čištění okapů (2016), příspěvek na čištění okapů a historické dvěře (2017)

MPSV ČR, Úřad práce pro Ústecký kraj, místní pracoviště Louny
Příspěvek na veřejně prospěšné práce 2014, 2015, 2016, 2017