Spolupracujeme

Aktivity v kostele (výstavy, koncerty) plánuje
ZUŠ Podbořany https://www.zuspodborany.cz/
Spolek OKAP Podbořany
NÁHRADNÍ RODINY ÚSTECKÉHO KRAJE, o.p.s. www.nruk.cz
Mateřské centrum Chůvička Podbořany: http://1ceskaspolecnost.cz/
ZS TGM Podbořany http://www.zstgm-podborany.cz/
ZŠ Husova Podbořany https://www.zspodborany.cz
Gymnásium Podbořany http://www.gsospodborany.cz/
Občanské sdružení mladých Podbořany, p.Švarc
Evangelický sbor Podbořany https://www.evangnet.cz/cce/sbor/154-podborany
DDM Podbořany http://www.zstgm-podborany.cz/index.php/ct-menu-item-37/ct-menu-item-39

Poděkování sponzorům

Děkuje tímto organizaci Pedagogicko-psychologické poradenství, Chomutov, Louny, Žatec za poskytnutí finančního příspěvku na mzdy pracovníků údržby kostela. Díky tomuto daru bylo možné zpřístupnit památku veřejnosti a to každou neděli od 9-16 hodin od 1.12. 2013 do 30.6. 2014. Příspěvek byl poskytnut v rámci projektu Rozhodnutí - Energie - Práce II. (CZ.1.04/3.3.05/75.00137). Tento projekt je realizován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

DOTACE:

Městský úřad Podbořany
příspěvek na opravu okapů (2014), příspěvek na čištění okapů a odvoz biodpadu (2015), příspěvek na čištění okapů (2016), příspěvek na čištění okapů a historické dvěře (2017), na opravu pravé sakristie (2018), na přípojku kanalizace (2019), na opravu střechy kostela (2020)

MPSV ČR, Úřad práce pro Ústecký kraj, místní pracoviště Louny
Příspěvek na veřejně prospěšné práce 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020