Spolupracujeme

Aktivity v kostele (výstavy, koncerty) plánuje
Občanské sdružení OKAP Podbořany, Kontakt Romana Havrdová, e-mail: romanahavrdova@gmail.com, tel.: 734710753
Občanské sdružení mladých Podbořany, p.Švarc, informace viz. Facebook
Klub českých turistů Podbořany (výstavka), kontak pí. Hotková, hotkova.jana@volny.cz
Mateřské centrum Jonáš, pí. Nevečeřelová 731514190

Poděkování sponzorům
Děkuje tímto organizaci Pedagogicko-psychologické poradenství, Chomutov, Louny, Žatec za poskytnutí finančního příspěvku na mzdy pracovníků údržby kostela. Díky tomuto daru bylo možné zpřístupnit památku veřejnosti a to každou neděli od 9-16 hodin od 1.12. 2013 do 30.6. 2014.
PPP
Příspěvek byl poskytnut v rámci projektu Rozhodnutí - Energie - Práce II. (CZ.1.04/3.3.05/75.00137). Tento projekt je realizován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.
Děkuje tímto organizaci./strong

Městský úřad Podbořany
příspěvek na opravu okapů (2014)

DOTACE:
MPSV ČR, Úřad práce pro Ústecký kraj, místní pracoviště Louny
Příspěvek na veřejně prospěšné práce LNA-V-37/2014

„Láska vdaných žen je nejcennější na světě, manželé o tom ovšem nevědí.“ Oscar Wilde