Biblická minilekce 10L - Vládní nařízení císaře Augusta

Výklad veršů z lukášova evangelia: "Stalo se v oněch dnech, že vyšlo nařízení od císaře Augusta, aby byl po celém světě proveden soupis lidu. Tento první majetkový soupis se konal, když Sýrii spravoval Quirinius." Lk 2:1-2

Biblická minilekce 10L - Vládní nařízení císaře Augusta from Kostel Božího Spasitele on Vimeo.