Výuka náboženství

Biblické minilekce kazatele Ivo Krause a studijní materiály pro výuku dětí a křtěnců.

Biblická minilekce 5L - Chtíč

Stručný výklad verše z 2. knihy Samuelovy: Jednou k večeru vstal David z lože a procházel se po střeše královského domu. Tu spatřil ze střechy ženu, která se právě omývala. Byla to žena velmi půvabného vzhledu.“ (2Kor 11:13)

Biblická minilekce 5L - Chtíč from Kostel Božího Spasitele on Vimeo.

Biblická minilekce 4L - Falešní apoštolové

Stručný výklad verše z 2. listu svatého apoštola Pavla do Korintu: "Jsou to falešní apoštolové, nepoctiví dělníci, přestrojení za apoštoly Kristovy.“ (2Kor 11:13) Dovětek: Jedinnou pravou církví je myšlena neviditelná církev všech věřících bez ohledu na tom, do jaké lidské organizované církve se hlásí.

Biblická minilekce 4L - Falešní apoštolové from Kostel Božího Spasitele on Vimeo.

Biblická minilekce 3L - Mnohoženství

Stručný výklad verše z knihy Genesis: "Když Ráchel viděla, že Jákobovi nerodí, žárlila na svou sestru a naléhala na Jákoba: „Dej mi syny! Nedáš-li, umřu.“ (Gen 30:1)

Biblická minilekce 3L - Mnohoženství from Kostel Božího Spasitele on Vimeo.

Biblická minilekce 2L - Násilí

Stručný výklad verše z Lukášova evangelia: "Tázali se ho i vojáci: „A co máme dělat my?“ Řekl jim: „Nikomu nečiňte násilí, nikoho nevydírejte, spokojte se se svým žoldem.“ (Lk 3:14) Oprava přeřek: "Vrazi nevraždili, násilí lze používat k zabránění zlu."

Biblická minilekce 2L - Násilí from Kostel Božího Spasitele on Vimeo.

Stránky

Subscribe to RSS - Výuka náboženství