Podbořany Velikonoce 2018

Prohraná slušnost?

decency
Předpokládám, že zaštítí-li se někdo přepjatou morálkou, je jen otázkou času, kdy dopadne jako příkladný profesor z prvorepublikového filmu „Mravnost nade vše“. Těm, kdo toto téměř klasické dílo nezná připomínám, že hlavní hrdina byl navržen Spolkem pro povznesení obecné morálky na čestného předsedu. Díky svým nekompromisním mravopočestným názorům měl dokonce slavnostně odhalit svojí vlastní sochu, ale v tom se náhle objeví jeho nemanželská dcera, která jeho pověst zhatí.

Domnívám se, že asi jen málokdo z nás je natolik vážený, aby mohl tvrdit, že díky němu zvítězí v naší společnost slušnost. Vždyť, všichni jsme jen omilostnění hříšníci. A ten, kdo se svojí počestností příliš chvástá sám kráčí nad propastí. Myslím, že jen náš Pán a Spasitel Jezukristus je naprosto čistý, bez viny. Tomu důvěřujme a ne těm, co se moc holedbají.

Navíc, myslím, že kdo je opravdu slušný a mravný, ten to o sobě říkat nemusí. To se přeci tak nějak všeobecně ví. Setká-li se slušňák s hulvátem, nemusí mu zdůrazňovat, že nemluví sprostě nebo že nelže. Pokud tomu tak opravdu je, nelze si toho nevšimnout.

Ale, co když někdo o sobě tvrdí něco jiného, než je? Co když se role otočí? Možná, že ve filmech je řada záporňáků, ze kterých se nakonec vylíhnou lidé se srdcem a naopak ze ctihodných občanů se překvapivě klubou padouši. Jako bychom si nechtěli přiznat, že jen Bůh ví, jací doopravdy jsme.

Troufám si tvrdit, že pokud chceme více slušnosti, je jen na nás samotných, abychom se slušně chovali. Přeci až budeme všichni slušní, tak pak teprve zvítězí slušnost. Žádný člověk, byť vysoce postavený, za nás nemůže nechat zvítězit slušnost. Stejně jako ji nemůže porazit nějaký sprosťák.

Nejsem příliš nadšen morálkou některých našich elitářů, nicméně je mi sympatičtější, když je někdo upřímný a na nic si nehraje, než aby brnkal na falešnou notu. Ostatně, morálku bychom měli vyžadovat spíše od farářů a věřících. Tím neříkám, že naši mocní, ale i obyčejní lidé morálku mít nemusí, ovšem není to všechno. Ostatní můžeme totiž hodnotit také podle výsledků jejich práce, ochotě pomoci, vstřícnosti či zachování se v těžkých situacích. Nakonec návod na posudek druhých máme v Písmu. Podle ovoce poznáte je.

Masopust nejen pro ty nejmenší

V letošním roce čeká občany Podbořanska zajímavá akce, při které si přijdou na svém nejen naše malé ratolesti, ale i jejich rodiče. Na organizaci Masopustního reje masek s následným průvodem se opět podílí 1. Česká společnost Podbořany, Náhradní rodiny Ústeckého kraje, spolek Kewin a další.

Program začne na masopustní úterý 13. února 2018 od 15,30 hodin na zahradě u kostele Božího Spasitele v Husově ulici. Předpokládá se, že hojná účast dětí v karnevalových maskách, které budou-li hezky rejdit a soutěžit, zajisté čeká sladká odměna. Následně kolem 16 hod. bude pokračovat průvodem masek městem jak je to u tradičního masopustu zvykem. Ten půjde kolem kolem rodinného centra Chůvička na Barborce k hlubanské kapličce a na náměstí, kde se rozpustí. Pořadatelé doufají, že půjde o zajímavý zábavný program pro celou rodinu. Organizátoři uvítají účast podbořanských občanů nejen v průvodu, ale vítají i diváky.

Masopust se koná den před popeleční nebo-li škaredou středou, na takzvané maškarní úterý, kdy se podle církevních předpisů zahajuje půst před Velikonocemi. V době baroka bývalo zvykem chodit se v tento den vyzpovídat do kostela. Ovšem, největší význam měl dříve tento zvyk zejména pro chudé děti, které se účastnily masopustního koledování.

Podle zvyklostí má průvod masek svého mluvčího nazývaného „strakatý“. Ten obvykle žádá starostu o povolení městem projít. Na vesnicích vstupuje masopustní průvod i domů místních obyvatel, kteří zpravidla nabízejí maskám něco dobrého k jídlu i pití. Rej většinou končí zastřelením tancujícího medvěda nebo jinou scénkou následovanou lidovou veselicí. Masopustní zvyky byly v každém kraji trošku jiné, ale zpravidla šlo o předhánění se, kdo vytvoří lepší masku a více pobaví publikum.

V Podbořanech nejspíše půjde spíše o akci pro děti, které mají možnost strávit s rodiči nezapomenutelné odpoledne. Vstupné je zdarma, ale pozor, mezi maskami se bude nacházet uniformovaný příslušník, který bude dle masopustního práva zatýkat především tatínky, občerstvovat je a žádat o nich dobrovolný příspěvek na realizaci této společenské akce.

Se zapůjčením masek na průvod může pomoci Rodinné centrum 1. České společnosti, Hlubany 157 (Švermova 875), Podbořany, tel.: 774 743 839, kde lze nahlásit i předběžnou účast dětí.

Fotky z již proběhlé kace naleznete zde: https://huspodborany.rajce.idnes.cz/2018_2_masopust/
Videoreportáž zde: https://youtu.be/PJ7Lh143pV0

S přáním všeho dobrého.

Ivo Kraus
www.podborany.ccshpraha.cz

Co se dělo kolem kostela Božího Spasitele v roce 2018 a co bychom si přáli?

V Podbořanech má Husův sbor už jen několik posledních věrných duší seniorského věku a jak síly ubývají, je jasné, že udržet tak velký kostel bez podpory veřejnosti by nebylo možné. Proto jsme se i v roce 2017 snažili o maximální podporu aktivit místních spolků a občanů, kteří se chtějí podílet na oživení kostela Božího Spasitele a můžeme směle říci, že se záměr daří naplňovat.

Nejvíce jsme vděčni Spolku OKAP za zkrášlování veřejně přístupné zahrady za kostelem i za pořádání kulturně společenských akcí v našem kostele. V letošním roce se především jednalo o oslavu Velikonoc s následnou vernisáží hojně navštívené výstavy kreslíře Petra Urbana na téma Křížová cesta. Návštěvníci mohli výstavu obdivovat celý duben. V květnu úspěšně následoval Veletrh škol a volného času.

V červnu se konala na zahradě u kostela akce pro nejmenší „Dětský den s Jonáškem“, kterou pořádalo místní stejnojmenné mateřské centrum. Tu následovala společná ekumenická bohoslužba husitské a evangelické církve při příležitosti Noci kostelů, kázal host evangelický farář Radek Matuška. Na zahradě akce pokračovala táborákem s promítáním filmu Martin Luther organizovaná místní skupinkou Apoštolské církve. V rámci Podbořanských slavností se v kostele odehrál koncert latinsko-americké hudby skupiny IGOR BARBOI TRIO, který měl tu čest zahájit kazatel sboru.

Po letní přestávce jsme se sešli k slavnostní bohoslužbě na svatého Václava v rámci Dne české státnosti. V listopadu na dušičky se konala nejvíce navštěvovaná již tradiční akce spolupracujícího sdružení OKAP „Žongléřská show s ohněm“ a průvod k Hlubanské kapli. V prosinci se pak domluvily hned tři organizace – Mateřské centrum Chůvička (1. Česká společnost Podbořany), spolek Kewin a Náhradní rodiny Ústeckého kraje o.p.s. na historicky prvním Mikuláškém setkání, které se konalo venku u kostela. Účastnilo se několik desítek dětí s rodiči.

Předvánoční večerní bohoslužba se tentokrát nesla v duchu hesla „Zapal svíci a něco si přej!“ Na štědrý den za velkého zájmu veřejnosti hořelo v kostele Božího Spasitele Betlémské světlo.

Akcí bylo tolik, že jsme se rozhodli rozšířit Kulturní komisi při kostele o zástupce dalších organizací. Cílem je spojit lidi dobré vůle při organizaci společenských akcí, protože čím více lidí pomáhá, tím lépe. Nejbližší akce pravděpodobně proběhne v únoru a bude to překvapení hlavně pro děti.

Podbořanským bychom přáli do Nového roku 2018 hojnost Božího požehnání, hlavně dobré vztahy v rodině a se sousedy, méně pomluv, více porozumění a dobrých skutků.

Stránky

Subscribe to CČSH Podbořany RSS