Pozvánka na výroční shromáždění sboru

Vážení bratři a milé sestry, srdečně vás zveme na výroční shromáždění náboženské obce Podbořany do kostela Božího Spasitele, které se bude konat v pátek 2. června 2023 od 18,30 hod.

Program:
1. BOHOSLUŽBA
2. PODPIS PREZENČNÍ LISTINY
3. VOLBA ZAPISOVATELE, OVĚŘOVATELE ZÁPISU a SČITATELE HLASŮ
5. SCHVÁLENÍ PROGRAMU
6. VÝROČNÍ ZPRÁVA
7. DISKUZE, OSTATNÍ USNESENÍ
8. UKONČENÍ

Shromáždění se bude konat ve farní kanceláři po bohoslužbě.

Požehnané svátky velikonoční

happy_easter_2_0.jpgPřejeme všem svým členům i příznivcům požehnané svátky velikonoční.
Kostel Božího Spasitele v Podbořanech.

Pán byl opravdu vzkříšen..... (Lk 24:34)

Kázání na téma Jidáš

Kázání na téma Jidáš, káže farář PhDr. Jan Krško, Kostel Božího Spasitele, Zelený Čtvrtek 6/4/2023.

Bohoslužba na Zelený čtvrtek

zeleny_ctvrtek_podborany_2023_0.png
† ZVEME VÁS NA SLAVNOSTNÍ BOHOSLUŽBU SE SVÁTOSTÍ VEČEŘÍ PÁNĚ,VYSLUHUJE BRATR FARÁŘ PHDR. JAN KRŠKO A TO NA ZELENÝ ČTVRTEK 6. DUBNA OD 17. HODIN. TĚŠÍME SE NA VÁS.

Stránky

Subscribe to CČSH Podbořany RSS