Byli jsme uctít M.J.Husa na Krakovci

V úterý 5/7/2022 jsme se vypravili společně na hrad Krakovec, kde se tradičně lidé schází uctít památku mučedníka Páně Mistra Jana Husa, který byl 5. července 1415 upálen jako kacíř na církevním koncilu v německém městě Kostnice a to i přesto, že mu tehdejší císař Zikmund Lucemburský písemně garantoval bezpečnost. Tato neblahá událost v kombinaci s tehdejšími neutěšenými církevními poměry, které se v Čechách prohloubily i díky odvolání ctihodného arcibiskupa Jana z Jenštejna na návrh krále Václava IV, později zažehla husitské povstání proti katolickým pánům. Husovo učení o 100 let později inspirovalo Martina Luthera i celosvětovou církevní reformaci.

Letos, na hradě Krakovec, opět sloužil biskup pražský ThDr. David Tonzar. Zároveň zde proběhlo jáhenské svěcení našeho bratra kazatele. Bohoslužba pod širým nebem byla zároveň i příjemným zážitkem a možností popovídat si s dalšími účastníky ze sboru v Žatci, Lounech a Peruci, kterých bylo přibližně 4 desítky.

bohosluzba-krakovec-2022-1_0.jpg

Informace o akci z Novin Zblízka: https://noviny-zblizka.cz/louny/lide-vzpominali-na-pamatku-jana-husa-na-...
Fotky i videa z bohoslužby naleznete na Rajčeti.

Pozvánka na jáhenské svěcení bratra kazatele

pozvanka_jahenske_sveceni_0.jpg


S vědomím vlastní nedokonalosti,
s důvěrou v Boží milosrdenství
a s radostí v srdci Vám oznamuji,
že skrze modlitbu a vzkládáním rukou bratra biskupa doc. ThDr. Davida Tonzara, Th.D. dr. h.c.
přijmu

JÁHENSKÉ SVĚCENÍ

při bohoslužbě
5. července od 15.h. l.P. 2022
na hradě Krakovec.

Srdečně zvu a prosím o modlitbu.
Ivo Kraus

Pán můj a Bůh můj. (Jan 20,28)

Výstava Střípky z historie kostela od základního kamene po dnešek

Přijďte se podívat k nám do kostela Božího Spasitele v Podbořanech na vernisáž výstavy "Střípky z historie kostela od základního kamene po dnešek" autorky Mgr. Romany Havrdové. Otevřeno Ne-Čt od 10-12h. a od 14-16h. Foto: Laurencia Helásková.
noc_kostelu_1_0.png

Pojeďte s námi na hrad Krakovec

Vážení přátelé, bratři a sestry v Kristu,pojeďte s námi uctít památku mučedníka Páně Mistra Jana Husa na Krakovec, kde se koná 5. července 2022 od 15 hodin slavnostní bohoslužba, kterou bude sloužit husitský biskup bratr David Tonzar. Cena za dopravu činí pouze 100 Kč/osobu. Během bohoslužby je vstupné na hrad zdarma. Všichni jsou srdečně zváni. Bližší informace naleznete v letáčku. P.S.: Kapacita autobusu je omezená, přednost mají dříve přihlášení.

krakovec_2022_0.jpg

Stránky

Subscribe to CČSH Podbořany RSS