Koncert pěveckého sboru Egeria

noc_kostelu_2023_koncert_egeria_0_0.jpg
Srdečně vás zveme na koncert pěveckého sboru Egeria, který se uskuteční v rámci Noci kostelů v pátek 2/6/2023 od 20. hodin v Kostele Božího Spasitele v Podbořanech. Vstupné dobrovolné.

Pozvánka na Noc kostelů 2023 v Podbořanech

noc_kostelu_2023_0.png
Dovolujeme si vás tímto pozvat na Noc kostelů, která se bude konat v Kostele Božího Spasitele v Podbořanech v pátek 2/6/2023 od 18.30 hodin. Na programu:

18.30-19.30 bohoslužba
20.00-21.00 koncert pěveckého sboru Egeria
21.00-21.30 komentovaná prohlídka kostela

Odkaz na web Noci Kostelů: https://www.nockostelu.cz/kostel/4346/
Vstupné dobrovolné.
Těšíme se na vás.

Pozvánka na výroční shromáždění sboru

Vážení bratři a milé sestry, srdečně vás zveme na výroční shromáždění náboženské obce Podbořany do kostela Božího Spasitele, které se bude konat v pátek 2. června 2023 od 18,30 hod.

Program:
1. BOHOSLUŽBA
2. PODPIS PREZENČNÍ LISTINY
3. VOLBA ZAPISOVATELE, OVĚŘOVATELE ZÁPISU a SČITATELE HLASŮ
5. SCHVÁLENÍ PROGRAMU
6. VÝROČNÍ ZPRÁVA
7. DISKUZE, OSTATNÍ USNESENÍ
8. UKONČENÍ

Shromáždění se bude konat ve farní kanceláři po bohoslužbě.

Požehnané svátky velikonoční

happy_easter_2_0.jpgPřejeme všem svým členům i příznivcům požehnané svátky velikonoční.
Kostel Božího Spasitele v Podbořanech.

Pán byl opravdu vzkříšen..... (Lk 24:34)

Stránky

Subscribe to CČSH Podbořany RSS